Ang ArtistScope Copy Protection at DRM Software

Ang ArtistScope Copy Protection at DRM Software


Tungkol sa ArtistScope

Ang ArtistScope ay nagbibigay ng solusyong pumoprotekta sa gawa ng mga taong nangangailangan ng proteksyon sa mga pirata ng sining, mga dokumento, larawan at pelikula, atbp. Ang ArtistScope ay isang Australian na kumpanyang itinatag noong 1998 ng mga alagad ng sining na napansin ang pangangailangan ng isang solusyon upang mapigilan ang mga pirata sa pagnanakaw ng pag-aaring intelektual. At dahil wala silang makitang solusyon nang mga panahong iyon, sila mismo ang nagsaliksik at gumawa ng epektibo at natatanging solusyon.

Sa pagdaan ng madaming taon, ang Kumpanya at mga pamamaraan ng pagpuprotekta ay unti-unting umayos at ito rin ay nag-adapt sa mga pagbabago sa Internet at mundo ng copy protection. Kasabay ng pagdami ng mga taong humahanap ng iba't-ibang mga paraan upang nakawin ang trabaho ng iba, ang ArtistScope ang siyang nag-iisa at unang grupo na humanap ng mga sagot sa mga ganitong pamimirata.

Ano ang Ginagawa ng ArtistScope?

Hindi makakaila na malaking tulong ang Internet para mapaunlad ang trabaho at sining ng maraming tao, ngunit malaking pakikipagsapalaran kontra sa mga pirata ang kinakaharap ng sinumang mag-upload sa Internet. Subalit malaking bagay din ang maabot ng mga tao sa iba't-ibang panig ng mundo ang likha ng isang alagad ng sining, hindi lamang para sa pag-unlad ng kanilang sining, ngunit pati narin sa pag-unlad ng kanilang bisnes o kabuhayan. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang ayaw mag-post at mag-upload ng likhang sining sa Internet. Kung tutuusin, madaming maitutulong ang Internet sa iba't ibang uri ng kabuhayan katulad ng pag-upload ng portfolios ng mga manunulat, mga producer ng pelikula, mga designer, etc. Bago ka pa man masiraan ng loob sa pag-aakalang lahat ng inuupload sa Internet ay madaling nakawin, basahing mabuti ang aming inihahandog at baka ikaw ay maging interesado sa isa o kumbinasyon ng aming mga solusyon upang maprotektahan ang inyong kabuhayan.

Ang aming mga solusyon ay tamang-tama para sa mga online na dokumento, PDF, imahe, pelikula o videos, Ebooks, web content at mga links na nais ninyong i-upload sa inyong websites. Aming ginagarantiya na mahihirapan ang sinumang magtiyagang magnakaw ng inyong mga likha at hindi kakayanin ng isang napakagaling na hacker na pasukin ang seguridad ng inyong site o dokumento gamit ang aming mga solusyong pang-copy-protection. Ito ay maaari ninyong kontrolin at pangasiwaan upang mapahintulutan o hindi at limitahan ang pag-view o pag-print ng mga taong interesado sa inyong materyal.

Bakit Kailangang Piliin ang ArtistScope?

Ang ArtistScope ang kauna-unahang kumpanya na gumawa ng paraan upang pigilan ang pamimirata at hindi ito kailanman nagkulang sa pagbibigay ng epektibo at natatanging solusyon sa mga gumamit nito. Simula pa noong 1998, madami na ang nagtangkang gumaya at "nakawin" ang mga solusyon ng ArtistScope at nagpahayag na sila ang pinakamabisa--gamit ang matinding marketing ng kanilang produkto at solusyon, ngunit walang nagtagal lahat ng kanilang inilatag sa publiko ay pawang peke o hindi epektibong solusyon lamang. Ang totoo, mahirap pigilan ang mga taong may matinding motibo upang mamirata dahil mabilis magbago ang mundo ng Internet at naluluma ang mga solusyon na dati ay napakatatag. Ang ArtistScope ay nag-iisa or maaaring iisa sa mga kakaunti na nakayanan ang makasabay sa pagbabago. Halimbawa, kapag nag-update ang Windows, maaaring wala na ang taong pinaghirapan ng isang solusyong pang-copy protection. Kaya dapat lang na humanap ng leader sa industriya at yan ang ArtistScope.

Ang ArtistScope ay nagbibigay ng komprehensibong paraan ng pagprotekta sa lahat ng uri ng media at ang mga ito ay patuloy na umiinog sa pagdaan ng panahon at nakakagawa pa ng mga panibagong pamamaraan na hindi kailanman kakayanin ng isang mahinang klaseng ka-kumpetensya. Kung nais mong malaman kung papaano mapuprotektahan ang inyong kabuhayan, magbigay-alam lamang sa amin para sa isang libreng konsultasyon.

Papaano Kokontakin ang ArtistScope

Ang email ang pinaka-madaling paraan ng pag-contact o pagbibigay-alam sa amin ng inyong interest sa aming mga produkto at sinusuportahan namin ang madaming wika, upang mas maging madali ang pagkikipagkomunikasyon. Sa ganitong paraan, maaari kaming magpakita ng mga konkretong halimbawa, na hindi natin magagawa gamit ang telepono lamang.

Makasisiguro kang personal naming sasagutin ang inyong katanungan tungkol sa ArtistScope at sa aming mga produkto at hindi ng isang outsourced na manggagawa kaya lahat ng mga sagot ay siguradong nanggaling sa isang taong alam ang kanyang sinasabi at ine-explain. Makabubuti rin kung inyong idedetalye ang inyong mga eksaktong pangangailangan at ang inyong budget upang mabigyan namin kayo ng payo na angkop sa inyong pangangailangan.

Pumunta at i-click ito para sa email support.

ArtistScope Pty Limited
PO Box 927, Gympie 4570, Queensland, Australiafacebook
twitter
email
Live Customer Service