clr
[
    [  
  [
Protektahan ang Inyong Desktop sa Anumang Pagkopya
 

Copy Protection para sa mga Shared Desktops at Conferences

Ang ArtistScope RDC ay isang natatanging solusyon sa desktop upang ma- bigyan ng kaukulang seguridad ang lahat ng mga koneksyon sa pamamagitan ng copy protection bilang opsyon upang pagbawalan ang mga bisita sa pagrerekord ng bawat sesyon nang walang pahintulot mula sa inyo. Ang ArtistScope RDC ay:
  • Nagbibigay ng "look but not touch" na pananaw sa host desktop.
  • Nagbabawal sa mga bisita na magrekord ng kanilang sesyon.
  • Nagpapahintulot sa host upang magrekord sa "session window".
  • Nagbibigay ng chat interface gamit ang keyboard.
  • Sumusuporta ng live na audio para sa voice over at pagtitipuntipon.
  • Kinokonekta ang mga third-party at host servers na taga-labas.
  • Suportado sa lahat ng Windows platform mula XP hanggang Windows 8.
Ang ArtistScope RDC ay maganda para sa mga pre-launch na presentasyon at mga sesyon sa klase upang maprotektahan ang mga pag-aaring intelektwal at maging pribado ang inyong mga ihahayag.

ArtistScope Remote Desktop Connection Client

Ang ArtistScope RDC ay gumagamit ng pribadong desktop application upang siguruhin ang seguridad sa pagitan ng user at ng host computer.

ArtistScope Remote Desktop Connection Server

Ang ArtistScope RDC host software ay ginagamit sa kompyuter na kumakatawan bilang host para sa pagtitipun-tipon o "conference".

ArtistScope Remote Desktop Connection & Copy Protection

Ang host computer ay namamahala sa lahat ng imbitasyon at koneksyon at may abilidad na kontrolin ang koneksyon ng bawat isang gumagamit kasama na ang kanilang kakayahan upang kopyahin o i-rekord ang sesyon.

ArtistScope Remote Desktop Connection Licensing

Ang ArtistScope RDC Client software ay libreng maida-download ng publiko. Gayunpaman, ang host software para sa paglikha at pamamahala ng pulong ay kailangan ng lisensya na may kaukulang bayad. Ito ay ang kabayaran para sa paggamit ng aming intelektwal na pag-aari at maaaring gamitin ang li- sensyang ito sa isang kompyuter lamang upang makagawa ng protektadong kumperensya gamit ang isang desktop na may iba-ibang gumagamit. Maaari ring bumili ng mahigit sa isang lisensya at ito ay may ukol na diskwento.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa presyo at trial software, pu- munta lamang sa aming parent site sa pamamagitang ng pagclick dito .
Home
About ArtistScope
ArtistScope DRM
ArtistScope RDC
ASPS Site Protection
CopySafe PDF
CopySafe Video
CopySafe Web
SupportCopy Protect Resources

clr